Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, obejmującą udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,sporządzanie umów oraz świadczy stałą obsługę prawną. Kancelaria reprezentuje Klientów w różnego rodzaju postępowaniach sądowych. Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

  • windykację należności;
  • prawo rzeczowe – ochrona własności i posiadania, stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności, postępowanie wieczystoksięgowe;
  • prawo zobowiązań – roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, sprawy odszkodowawcze, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczeniowych, roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych, roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, roszczeń z tytułu naruszenia innych dóbr osobistych;
  • prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy, dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, dochodzenie zachowku, a także doradztwo w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku;
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – rozwód, separacja, alimenty, podział majątku wspólnego, pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, uznanie ojcostwa, przysposobienie.