Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w tym doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym;
  • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym;
  • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie opinii, odwołań, skarg i udzielanie porad prawnych.